Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Święto Patrona Szkoły

Treść

W piątek 22 marca 2024 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Uroczystość poświęcona była pamięci
i twórczości Jana Brzechwy, poety, autora bajek i wierszy dla dzieci.
Najpierw odbyła się uroczysta msza święta w kościele św. Józefa Robotnika w Krośnicy, której przewodniczył o. Andrzej Gut, proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kluszkowcach.
Następnie cała społeczność szkolna na czele z pocztem sztandarowym, udała się w kierunku budynku szkoły. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło odśpiewanie hymnu szkoły oraz powitanie przez Panią Dyrektor Renatę Kubik wszystkich zgromadzonych. Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Agata Sobkowiak, starszy wizytator
z nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Leszek Ciężobka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie Władysław Bąk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem Krzysztof Koper, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówekw Krościenku nad Dunajcem Maciej Czaja, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem Robert Dębski oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach Maria Mikołajczyk. W sali gimnastycznej zgromadzili się również rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, a także laureat Gminnego Konkursu pt. „Brzechwa bawi i uczy" Antoni Zelek ze szkoły w Kluszkowcach. 
W części oficjalnej uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Renata Kubik, Wójt Jan Dyda oraz starszy wizytator Leszek Ciężobka. Następnie na scenie wystąpili uczniowie, którzy zaprezentowali przedstawienie oparte na twórczości Jana Brzechwy, przygotowane przez Panią Magdalenę Talar.
Aktorzy wykonali zachwycające inscenizacje wierszy między innymi: „Entliczek-Pentliczek", „Skarżypyta”, „Kłamczucha", „Kwoka", „Żuk", „Kaczka Dziwaczka”. Laureci konkursu
pt. „Brzechwa bawi i uczy" Antoni Zelek i Malwina Koterba recytowali wiersze Jana Brzechwy pt. ,,Ślimak" i ,,Chrząszcz".
Występy zostały nagrodzone wielkimi brawami.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała za obecność gościom oraz wszystkim osobom, które wniosły wkład w uroczystość i zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Mamy nadzieję, że obchody Święta Szkoły zostaną na stałe wpisane w kalendarium uroczystości szkolnych.

13737