Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Treść

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w spawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) Dyrektor Szkoły informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opini Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym  2023/2024 są:

  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (Egzamin Ósmoklasisty ) dodatkowo:
  • 2, 3 listopada 2023 r.
  • 2 stycznia 2024 r.
  • 2 maja 2024 r. 
  • 31 maja 2024 r.
13737